بسمه الله قاصم الجبارین
سلام سردار
سلام برتو که “خریدار سرِ دار شدی”
“به شرر آمدی و شهره بازار شدی”
آتشی که در بامدادان جمعه بر پیکر مطهرت افتاد و تو را به وصال محبوب رسانید. هم اینک بر دل عاشقان است و جان یک ملت را سوزانده و حال این تویی … ققنوس بی بدیل شهادت و مجاهدت قرنها بود که رهبران ملت ها از فرمان ترور پرهیز می کردند و اگر چنین خبطی از ایشان سر میزد ،خطایشان را پشت دیوار انکار و حاشا پنهان می ساختند.
ولی دیدیم که سنت شکسته و پرده حیا دریده شد و تفکری متعفن در کمال وقاحت فرمان ترور صادر کرد و با احمقانه ترین وجه ممکن فریاد زد : “این من بودم که دستور قتل قاسم سلیمانی را دادم”
و اکنون “قسم به خون قاسم” که این دلهای سوخته و این جامه های سیاه که عمری به احترام “اباعبدالله الحسین (ع)” زینت تن ما بوده در انتظار مختار است.این بار مختار نامه ای از نو باید نوشت تا هیچ یزیدی دیگر جرات نکند که حادثه ققنوس قاسم را تکرار کند،ما سالیان سال است که با معاویه ها روزگار به سختی گذارنده ایم ،اما این بار معاویه نیست …
این یزید عیاش و میمون باز و هرزه است که وقتی حکم قتل می دهد،با غرور جاهلی فریاد می زند که :
“این من بودم که چنین کردم ”

موسسه فرهنگی و توانبخشی ایثار ،عروج ققنوس وار قاسم ،سردار ایثار را به محضر حضرت آزادی مهدی فاطمه (عج) ،رهبر معظم انقلاب ،جامعه عزیز و داغدار شاهد و ایثارگر ،خانواده مکرم سردار سلیمانی و ملت سوگوار تسلیت می گوید و وصال عاشق و معشوق ،قاسم سلیمانی و حسین(علیه سلام)را به روح مطهر حاج قاسم سلیمانی تهنیت عرض می نماید.
والسلام علی مجاهدین فی سبیل الله
محمد رضا پورحاج رضایی